Profesja Consulting Firma Szkolenia Kadry Doradztwo Oferty pracy
Profesja Consulting prowadzi projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Zapraszamy na stronę: http://innowacyjneprzywodztwo.pl/

Mazowiecka Akademia Przywództwa Innowacyjnego to skuteczne szkolenia menedżerskie dla kadry kierowniczej i działów HR, dofinansowane z EFS. Służą zmianie mentalności Liderów i przestawianiu ich z tradycyjnego modelu zarządzania firmami na Innowacyjne Przywództwo. Oprócz szkoleń, oferujemy także Coaching Indywidualny dla Liderów.

Czas trwania projektu: maj 2012 - maj 2014.

Cele:

- Chcemy zmienić podejście do zarządzania z tradycyjnego na innowacyjne w 60 przedsiębiorstwach na terenie Mazowsza,
- Wyposażyć 700 menedżerów w umiejętności niezbędne do bycia skutecznym Liderem,
- Tworzyć warunki rozwoju kadr przedsiębiorstw,
- Wspierać ich innowacyjność.

ZAPRASZAMY!
ul. Genewska 29
03-940 Warszawa
tel (22) 514 07 00
profesja@profesja.com.pl

Poznaj nasz projekt! Skorzystaj z darmowych szkoleń menedżerskich i coachingu! ZOBACZ WIĘCEJ:Więcej