Profesja Consulting Firma Szkolenia Kadry Doradztwo Oferty pracy
Doradztwo w zakresie Public Relations
Działalność doradcza Profesji Consulting obejmuje również swym zakresem Oddziaływanie Perswazyjne, czyli specjalistyczne działania z zakresu Public Relations (wewnętrznych i zewnętrznych). Usługi tego typu przyjmują zwykle dwojaki charakter. Jest to pomoc w przygotowaniu strategii i odpowiednich narzędzi lub bezpośrednia interwencja zaangażowanych w rozwiązanie problemu konsultantów i ekspertów. Najbardziej typowym przykładem takiej interwencji jest podjęcie mediacji, występowanie w roli reprezentanta i inne.