Profesja Consulting Firma Szkolenia Kadry Doradztwo Oferty pracy
PROCEDURA SELEKCYJNA

Assessment centers
Jest to kilkugodzinna sesja, obejmująca:
  • wywiady z kandydatami
  • sesje testowe
  • gry symulacyjne
  • symulacje zadań na stanowisku, o które ubiegają się kandydaci
  • psychodramy
  • zadania grupowe
Assessment centers są doskonałą metodą i często wykorzystywaną przy rekrutacji i selekcji i selekcji na wyższe stanowiska menedżerskie. Za pomocą wyżej opisanej procedury rekrutacyjno - selekcyjnej możemy zaproponować Państwu poszukiwania odpowiednich kandydatów na wszystkie stanowiska, zwłaszcza te wyższego szczebla.

wstecz