Profesja Consulting Firma Szkolenia Kadry Doradztwo Oferty pracy
METODY REKRUTACJI

Executive search
Metodę tę można wykorzystać przy poszukiwaniu pracownika - specjalisty w danej dziedzinie w wybranych firmach. W ramach tej procedury nawiązujemy kontakty z przedsiębiorstwami z Państwa branży lub branży pokrewnych posiadającymi pracowników o odpowiednim doświadczeniu i kwalifikacjach, którzy by chcieli lub byli skłonni zmienić pracę. Całą procedurę, począwszy od nawiązania kontaktu aż po końcowe negocjacje z wybranymi kandydatami, załatwiamy w ramach zlecenia.

Warunki cenowe

wstecz