Profesja Consulting Firma Szkolenia Kadry Doradztwo Oferty pracy
Oferta dla firm samodzielnie prowadzących nabór pracowników

Zwracamy Państwa szczególną uwagę na ofertę skierowaną do firm, które prowadzą samodzielnie rekrutację nowych pracowników.
Możemy wspomóc każdy etap procesu naboru:
 • 1. Przygotowanie profilu kandydata
 • 2. Opracowanie ogłoszenia pod względem merytorycznym i graficznym
 • 3. Gromadzenie napływających aplikacji
 • 4. Preselekcja kandydatów
 • 5. Selekcja:
  • sprawdzanie wyselekcjonowanych kandydatów
  • pogłębiony wywiad
  • badanie predyspozycji zawodowych i psychologicznych za pomocą baterii testów i/lub tzw. oceny eksperckiej
  • ssessment Centers
Szczególną uwagę chcemy zwrócić na nasza ofertę polegającą na wykorzystaniu specjalnych narzędzi selekcyjnych Profesji Consulting do zwiększenia rzetelności i obiektywności samodzielnych rekrutacji w końcowym etapie selekcji.
Warunki współpracy

wstecz