Profesja Consulting Firma Szkolenia Kadry Doradztwo Oferty pracy
PROCEDURA SELEKCYJNA

Pogłębiony wywiad z kandydatem i sprawdzanie rekomendacji
Pogłębione wywiady są jednym z najlepszych źródeł wiedzy o kandydacie, jego potencjale psychologicznym i doświadczeniu zawodowym. Prowadzone są one w naszej firmie przez ekspertów z kilkuletnim doświadczeniem i bardzo dobrym przygotowaniem psychologicznym. Ponadto sprawdzamy prawdziwość referencji wyselekcjonowanych osób.

wstecz