Profesja Consulting Firma Szkolenia Kadry Doradztwo Oferty pracy
PROCEDURA SELEKCYJNA

Preselekcja - analiza dokumentów
Dokonujemy oceny nadesłanych aplikacji (C.V. i listu motywacyjnego) pod kątem przygotowanego profilu zawodowego, doświadczeń zawodowych i predyspozycji psychologicznych kandydatów oraz selekcjonujemy je na trzy grupy; kandydaci najlepsi (kandydaci najbliżsi lub idealnie zgodni z ,,Profilem Idealnego Kandydata"), rezerwowi (tylko w części zgodni z ,,Profilem Idealnego Kandydata"), i odrzuceni (zdecydowanie niezgodni z ,,Profilem Idealnego Kandydata")

wstecz