Profesja Consulting Firma Szkolenia Kadry Doradztwo Oferty pracy
PROCEDURA SELEKCYJNA

Sesje testowe
Używamy wysoce trafnych testów psychologicznych, psychodram i testów projekcyjnych posiadających polską standaryzację i normy. Pozwalają one wzbogacić wiedzę na temat kandydata, określając m.in. inteligencję ogólną, umiejętności społeczne, umiejętności negocjacyjne, zdolności i styl kierowania, twórczość i elastyczność myślenia, sprawności poznawcze, umiejętność rozwiązywania problemów organizacyjnych i odporność na stres, łącznie około 40 cech, predyspozycji, kwalifikacji.

wstecz