Profesja Consulting Firma Szkolenia Kadry Doradztwo Oferty pracy
Sposób opracowania i interpretacji wyników

Przedstawione Państwu wyniki będą miały jasną, klarowną i w pełni zrozumiałą formę. Zostaną one przedstawione w formie raportu końcowego składającego się z dwóch podstawowych części:

Część I: Opis zastosowanej procedury
Część II: Charakterystyki indywidualne przebadanych osób


Oraz ewentualnie na życzenie:
Część III: Analiza porównawcza badanej grupy osób

wstecz