Profesja Consulting Firma Szkolenia Kadry Doradztwo Oferty pracy
PROCEDURA SELEKCYJNA

Ustalanie profilu kandydata
Na podstawie rozmowy z przedstawicielem Państwa Firmy (najlepiej z bezpośrednim przełożonym zatrudnionej osoby lub przedstawicielem Działu Personalnego) Przygotowujemy tzw. ,,Profil Idealnego Kandydata" , czyli wszystkie warunki, które musi, lub powinna spełniać zatrudniona osoba obejmujące: wykształcenie, doświadczenie zawodowe, kwalifikacje i umiejętności oraz predyspozycje psychiczne i charakterologiczne. Zwiększa to efektywność całego procesu.

wstecz