Profesja Consulting Firma Szkolenia Kadry Doradztwo Oferty pracy
Warunki cenowe Head - hunting, Executive search

Ceny za przeprowadzenie rekrutacji typu Head - Hunting, czy Executive Search są zróżnicowane i uzależnione od stanowiska i stopnia trudności związanego z nawiązaniem kontaktu lub poszukiwaniem danych osób. Przeciętnie ceny zamykają się w przedziale:
  • 2500 - 5000 USD (równowartość wypłacana w PLN wg średniego kursu NBP w dniu wystawienia faktury)


wstecz