Profesja Consulting Firma Szkolenia Kadry Doradztwo Oferty pracy
Warunki cenowe usługi kompleksowej

Zachęcamy Państwa do skorzystania z naszych usług w zakresie przeprowadzania kompleksowej rekrutacji i selekcji na dane stanowisko. Jest to atrakcyjne, ponieważ w takiej sytuacji nie występują opłaty za poszczególne etapy np. opracowanie ogłoszenia jest bezpłatne, a całość naszej pracy jest wynagradzana w postaci opłaty zryczałtowanej.

Ceny za przeprowadzenie poszczególnych etapów rekrutacji są zróżnicowane i uzależnione od stanowiska i stopnia trudności związanego z poszukiwaniami. Przeciętne ceny zamykają się w przedziale: 1250 - 3500 USD (równowartość wypłacana w PLN wg średniego kursu NBP w dniu wystawienia faktury)

wstecz