Profesja Consulting Firma Szkolenia Kadry Doradztwo Oferty pracy
Warunki współpracy:
 • Warunki cenowe:
 • Prezentacje kandydatów:
  Przedstawiamy Państwu 2-4 najbardziej obiecujących kandydatów, spełniających wymogi "idealnego kandydata" wraz z profesjonalną charakterystyką zawierającą opis doświadczeń zawodowych oraz ocenę predyspozycji i prognozę dotyczącą jego funkcjonowania w przyszłej pracy.

 • Gwarancja:
  Na zaakceptowanych i zatrudnionych kandydatów Profesja Consulting udziela 3-6 miesięcznej gwarancji, nie związanej z wnoszeniem żadnych dodatkowych opłat. W jej ramach zobowiązujemy się do przeprowadzania bezpłatnej rekrutacji i selekcji (z wyłączeniem kosztów ogłoszeń prasowych) w przypadku, gdyby kandydat nie sprawdził się na swoim stanowisku w w/w okresie.

 • Forma płatności:
  Zwykle płatność regulowana jest w trzech ratach (podzielonych zazwyczaj na równe części):
  • I rata - po podpisaniu umowy
  • II rata - po przedstawieniu kandydatów
  • III rata - po zatrudnieniu jednej z przedstawionych osób.

 • Ramy czasowe procedury rekrutacyjno - selekcyjnej
  Cała procedura zamyka się zwykle w granicach od 2 do 6 tygodni


wstecz